صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : فرج اله
نام خانوادگی : مداح
واحد سازمانی : اداري و مالي
مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی : مديريت
پست سازمانی معاون اداري مالي
سابقه خدمت :
تلفن : 08642341139
آدرس پست الکترونیکی :