صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : مرتضی
نام خانوادگی : وفایی
واحد سازمانی : اداری مالی
مدرک تحصیلی : فوق ديپلم
رشته تحصیلی : رياضي
پست سازمانی مدير
سابقه خدمت :
تلفن : 08642341139
آدرس پست الکترونیکی :