صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          27/12/99          23:9  
    عنوان خبر : نامه معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400
  خلاصه خبر :   نامه معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400
  

 

رؤساي محترم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

با سلام و احترام؛

جهتگیري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به سوي آموزش الکترونیکی، به منزله بهترین راه  براي حفظ و استمرار آموزش در دوره همه گیري بیماري کووید- 19 از سال تحصیلی گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد. از جمله آثار و پیامدهاي این نوع آموزش، موضوع نحوه ارزشیابی از میزان و کیفیت یادگیري دانشجویان بوده است. بدین وسیله و در حالی که تا پایان نیمسال تحصیلی فرصت مناسبی وجود دارد، انتظار میرود به نحوي برنامه ریزي شود که:

1. با فرض استمرار وضعیت اضطراري در همه مناطق کشور تا پایان نیمسال دوم1399- 1400برنامه ریزي و اقدامات لازم براي ارزشیابی مستمر از دانشجویان صورت پذیرد تا سهم آزمون پایان نیمسال در تعیین نمره نهایی دانشجو به میزان حداقلی، تخفیف پیدا کند؛

2.در مناطق کم خطر از نظر همه گیري بیماري، زمینه حضور دانشجویان در دانشگاه براي شرکت در آزمون پایان نیمسال، بررسی و مقدمات برگزاري امتحان حضوري در نظر گرفته شود. تدبیر دانشگاه در برگزاري امتحان حضوري باید با حفظ و مراعات دقیق همه پروتکلهاي بهداشتی و آخرین دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگ باشد؛

3.  این تصمیم از هم اکنون به دانشجویان اطلاع رسانی شود تا آنها از احتمال برگزاري آزمون پایان نیمسال خود به صورت حضوري، اطلاع داشته باشند. اطلاع رسانی باید از مجاري مختلف رسمی دانشگاه و با اطمینان از وصول آن از سوي همه دانشجویان انجام شود تا این تصمیم در آستانه اجرا، با اعتراض دانشجویان مبنی بر بیاطلاعی یا اطلاع رسانی ضعیف دانشگاه، رو به رو نشود.

 باآرزوي توفیق الهی

خاکی صدیق

معاون آموزشی

     منبع خبر :  آموزش
    نویسنده خبر :  امیر خسروی مهد